(20.11.2023) Hallinto-oikeuden välipäätös 20.11.2023 koskien valtuuston 22.9.2023 kokousta

Välipäätös

Pelkosenniemen kunnanvaltuuston 22.9.2023 kokouksesta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valittaja on hakenut päätökselle myös täytäntöönpanokieltoa. Hallinto-oikeus on välipäätöksellään hylännyt täytäntöönpanokieltoa koskevan hakemuksen, koska päätösten täytäntöönpanon kieltämiselle ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ole perusteita. Hallinto-oikeus antaa päätöksen kunnallisvalitukseen myöhemmin erikseen. Välipäätös liitteenä.

Asiasta lisätietoja antaa kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen.