Nuorten kesätyöt 2019

Pelkosenniemiläisten nuorten kesätyöt 2019 tulevat hakuun viikolla 18. Seuraa ilmoituksia kunnan nettisivuilta, facebookista ja kotilapista. Terv Nuorisotoimi

Osallistu, vaikuta, ehdotukset kunnan hyvinvointikertomukseen huhtikuun loppuun mennessä

Kuntalain ja terveydenhuoltolain mukaan kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kunnan on järjestettävä asukkaidensa palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla, seurattava asukkaidensa hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan toteuttamia palvelutoimenpiteitä, joilla kunnan asukkaiden hyvinvointitarpeisiin vastataan. Hyvinvointikertomuksessa tuodaan esille asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin välisiä eroja, niihin vaikuttavia seikkoja, tavoitteita niiden kaventamiseen… Lue lisää

Uudet verkkopalvelut on avattu

Pelkosenniemi on saanut uuden visuaalisen ilmeen sekä uudet mobiilissa toimivat verkkopalvelut.  Kunnanvaltuusto päätti syksyllä 2017 panostaa kuntaidentiteetin ja nettipalveluiden uudistamiseen. Pelkosenniemellä luotetaan pehmeiden elämänarvojen lisääntymiseen ja siksi on päätetty nostaa profiilia nimenomaan luontoarvoja ja kiireetöntä elämänrytmiä korostaen.    ”Pienuus on hyve ja vahvuutemme, joka merkitsee tilaa ja vapautta ja jota tämän päivän ihmiset arvostavat. Meillä… Lue lisää