Ympäristöterveydenhuolto


Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua.

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä neljän kunnan yhteistoiminta-alueella. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät tulivat osaksi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuoltoa vuodesta 2016 alkaen ensin Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien osalta sekä vuodesta 2019 alkaen myös Sallan kunnan osalta.