Hammashoidosta perittävät maksut


Hammashoito terveyskeskuksessa on maksullista 18 vuotta täyttäneille.
Hammashoitomaksut maksetaan pankkisiirrolla jonka saa mukaan hammashoitolasta.

1.1.2022 alkaen suun perusterveydenhuollon maksut tutkimuksesta ja hoidosta sekä suun ja leukojen erikoissairaanhoidon toimenpiteistä lasketan maksukattoa kerrytäviksi. Maksukaton ulkopuolelle jäävät käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu, viivästyskorko ja perintäkulut, hammastekniset kulut, lääkärin todistusmaksut. Asiakkaan on itse huolehdittava maksukaton täyttymisen seurannasta.

Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 € sakkomaksu varattua hoitoaikaa kohti. Jotta maksua ei peritä, hoitoaika on peruttava hoitopäivän aamuna klo 8.00 mennessä


HOITOAJAN PERUMINEN SOITTAMALLA
hammashoitolan ajanvaraukseen numeroon 040 563 8425. HUOM! Tästä numerosta tekstiviestillä ei voi aikaa peruuttaa.

HOITOAJAN PERUMINEN TEKSTIVIESTILLÄ
Lähettämällä viestin numeroon 040 6416554: Kirjoita viestiin: PERUN + nimesi ja peruttava aika. HUOM! Tähän numeroon ei voi soittaa!

TAI SÄHKÖISEN ASIOINTIPALVELUN KAUTTA (Palvelu avautuu 1.9.2021)
Peruminen tulee tehdä tätä kautta 24 tuntia ennen varattua hoitoaikaa.
Sähköiseen asiointipalveluun pääset suomi.fi tunnistautumisella alla olevasta linkistä
https://hitportal.fi/pelsavu/


Henkilölle, jolla on rintamasotilastunnus, rintama- tai veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, on hammashoito ilmaista.
Odottavan äidin sylkitutkimus on ilmainen.


Maksut

Kaikilta peritään perusmaksu hammaslääkärin luona käynnistä 13,30 € käyntikerralta ja suuhygienistin luona käynnistä 10,20 €.

Perusmaksun lisäksi peritään tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä seuraavat maksut (esimerkkejä tavallisimmista hoidoista)

 • Tutkimukset 8,50 – 38,00 €
 • Ehkäisevä hoito 8,50 €
 • Hammasröntgenkuva 8,50 €
 • Hampaiston panoraamatomografiakuvaus 19,20 €
 • Hoitoon liittymätön todistus tai lausunto 51,50 €
 • Puudutus/leukapuolisko 8,50 €
 • Hampaan poisto 19,20 – 78,00 €
 • Sylkitutkimukset/näyte 8,50 -19,20 €
 • Kiinnityskudossairauksien hoito/käyntikerta 8,50 – 133,60 €

Paikkaushoito

 • Yhden pinta 19,20 €
 • 2-3 pintaa 38,00 €
 • Kruunu 55,60 €
 • Paikkauksen tukitoimenpide (nasta, ruuvi) 8,50 -38,00 €

Juurihoito

 • Juurikanavan lääkkeen vaihto 19,20 €
 • Juurikanavan avaus ja laajennus 19,20 – 55,60 €
 • Juurentäyteet 19,20 – 38,00 €

Protetiikka (arviohintoja)

 • Kokoproteesi 650,00 €
 • KP/KP 1200,00€
 • Osaproteesi akryylirunkoinen 650,00 €
 • Osaproteesi metallirunkoinen 1 000,00 €
 • Proteesin pohjaus 220,00 €
 • Kruunut ja sillat hampaalta, väliosalta 600,00 € – 800,00 €
 • Kuitulujitteinen hammassilta 200,00 €
 • Purentakisko 300,00 €

Proteettisten töiden hinnat koostuvat terveyskeskushinnasta, hammasteknisistä kuluista ja rahti maksusta.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11 §). Terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa myös silloin, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen (asiakasmaksulaki 11 §).Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. (Asiakasmaksulakimuutos 30.12.2020/1201 § 11) PelSavussa myös terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja voidaan alentaa, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

Asiakasmaksujen alentamisperusteet

Perustuvat asiakasmaksulain 11 §:ään.

Maksun alentamista haettaessa edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat, asiakasmaksun alentamiseen nähden ensisijaiset Kelan etuudet (kuten takuueläke, hoitotuki ja asumistuki) on haettu. Asiakasmaksun alentamista koskevassa toimeentulon vaarantumista arvioivassa laskelmassa voidaan huomioida seuraavia harkinnanvaraisia kustannuksia, mikäli asiakkaan ja häneen nähden elatusvelvollisen tulot ja varallisuus eivät riitä niitä kattamaan:

•ulosottoviranomaisen maksusuunnitelman mukainen kuukausierä
•kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioon siten, että hänen asumisensa pystytään turvaamaan hänen muuta toimeentuloaan vaarantamatta
•pitkäaikaisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa tuetussa asumisessa ja säännöllisen ja jatkuvan kotiin annettavan palvelun asiakkaalle taloudellinen tilanne ja varallisuus huomioon ottaen tavanomaista suuremmat lääkemenot kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena ja lisäksi ei-Kela-korvattavat maksukattoon sisältymättömät lääkemenot/kliiniset ravintovalmisteet/perusvoiteiden kustannukset siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaalle tarpeelliseksi
•muut henkilökohtaisista tarpeista johtuvat tavanomaista suuremmat kustannukset

Viimeisin vahvistettu verotustodistus, tulotiedot, kuitit, tositteet ja pankin tiliotteet kaikista tileistä sekä mahdollinen Kelan toimeentulotukipäätös tulee esittää maksualennusta haettaessa. Tarvittaessa maksualennushakemuksen käsittelemiseksi pyydetään sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän lausunto.

Terveyskeskuksen hammashoidon kustannuksista ei saa KELA-korvausta.

Päivitetty 2.5.2022