Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto vastaa suu- ja hammassairauksien perushoidon järjestämisestä.
Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki pelkosenniemeläiset ja savukoskelaiset.

Hoitoon pääsy määräytyy terveysperusteisesti, perustuen hammaslääketieteelliseen hoidon tarpeeseen ja kansallisiin kiireettömän hoidon yhtenäisiin perusteisiin suun terveydenhuollossa.

Hoitoon hakeudutaan hammashuollon ajanvarauksen kautta, joko soittamalla tai käymällä vastaanotolla. Tällöin selvitetään potilaan henkilötiedot ja tehdään potilaan tarvitseman hoidon tarpeen ja kiireellisyyden ensiarvio.

Henkilöiltä, joka on täyttänyt 18 vuotta, peritään kuntayhtymän hallituksen hyväksymät maksut, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetukseen.

1.1.2022 alkaen suun perusterveydenhuollon maksut tutkimuksesta ja hoidosta sekä suun ja leukojen erikoissairaanhoidon toimenpiteistä lasketaan maksukattoa kerryttäviksi. Maksukaton ulkopuolelle jäävät käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu, viivästyskorko ja perintäkulut, hammastekniset kulut, lääkärin todistusmaksut.

Alle kouluikäisten hammashoito

  • 1.lasta odottavan perheen suun terveyttä edistävä tapaaminen
  • 1/2, 1 1/2, 3, 5-vuotiaat kutsutaan suuhygienistin vastaanotolle
  • Tarvittaessa tehdään yksilöllisen hoidontarpeen mukainen hoitosuunnitelma, jolloin tutkimusvälit voivat olla myös lyhyemmät

Koululaisten hammashoito

1,3,5 ja 8 -luokkalaiset kutsutaan pääsääntöisesti suun terveystarkastukseen. Tarvittaessa tehdään yksilöllisen hoidontarpeen mukainen hoitosuunnitelma, jolloin tutkimusvälit voivat olla myös lyhyemmät.

Koronavirustilanteeseen varautuminen suun terveydenhuollossa

Henkilöillä, joilla on todettu tai epäillään olevan koronainfektio tai jotka ovat olleet lähikontaktissa henkilön kanssa, jolla on hengitystie-infektion oireita tai kuumetta  (yli 37.5 C) tai jotka ovat palanneet ulkomailta 14 vuorokauden sisällä maista, joihin kohdistuu matkustusrajoituksia sekä flunssaoireita potevat henkilöt,  kiireetön hoito siirretään eteenpäin.  Näille väestöryhmille tarjotaan vain kiireellinen suun terveydenhoito.

Jos kuulut yllä lueteltuihin ryhmiin,  kiireetön suun terveydenhoito siirretään kunnes olet parantunut.  Tilanne arvioidaan aina yksilöllisesti, joten ota yhteyttä Suun terveydenhuollon numeroon 040 5638 425.


Jos epäilet koronavirusta:

Päivitetty 29.8.2022

Linkit