Tuet ja avustukset


Aurausavustukset talvikaudelle 2021-2022

Talvikauden 2021-2022 aurauskustannuksiin on mahdollisuus hakea avustusta.
Avustuksen myöntämisessä noudatetaan sosiaalisia perusteita.

Hakulomakkeita saa teknisestä toimistosta (Kemijärventie 6 B) ja sähköisesti

Hakemukset toimitettava 24.5.2022 mennessä osoitteella:
Pelkosenniemen kunta. tekninen toimisto
Sodankyläntie 1, 98500 PELKOSENNIEMI
Sähköposti: kirjaamo@pelkosenniemi.fi

Aurausavustuksia myönnetään talvikausittain toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustukset tulevat vuosittain hakuun toukokuun alkupuolella, jolloin siitä kuulutetaan lehdessä. Aurausavustukset myöntää kunta hakemusten perusteella. Avustukset myönnetään sosiaalisin perustein.


Korjausavustukset

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Kaikilla avustuksilla tulee olemaan jatkuva hakuaika.

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:

  • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
  • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
  • esteettömyysavustus

ARAssa on korjausavustusten asiakaskyselyjä varten puhelin- ja sähköpostipalvelu. Palvelunumeroon ja korjausavustusten sähköpostiosoitteeseen tulleisiin kysymyksiin vastaa kulloinkin päivystysvuorossa oleva ARAn korjausavustuksia käsittelevä asiantuntija.

Puhelin: 029 525 0818
Sähköposti:
Palveluajat: ti-to klo 9-15, heinäkuussa ti-ke 9-15
Palvelu on tarkoitettu kunnille ja asiakkaille, joiden avustus myönnetään ARAsta.


Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Alueelliset ympäristökeskukset myöntävät avustusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämistä edistäviin toimenpiteisiin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ovat Lapin läänissä esimerkiksi peräpohjalaiset ja jälleenrakennusajan eheänä säilyneet pihapiirit. Avustushakemukset toimitetaan kohteen sijaintialueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.


Vesihuoltoavustukset kiinteistöille

Yksittäisille kiinteistöille voidaan myöntää vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä voidaan myöntää sekä kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon että kiinteistön omaa vedenhankintaa tai jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä varten. Avustuksen myöntää alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


Lisätietoja

Rakennustarkastaja
Keijo Kotavuopio, 040 198 0998
keijo.kotavuopio@pelkosenniemi.fi