Rakennusvalvonta

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat
rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio 040 198 0998 ja
kanslisti Kari Karppinen 040 542 4085.

Teknisen toimiston yhteystiedot

UUSI RAKENNUSJÄRJESTYS 16.6.2016 ALKAEN (pdf)

Ohjeet rakennusluvan hakemiseksi (pdf)

Rakennusvalvontamaksut 1.4.2018 alkaen (pdf)

YMPÄRISTÖNSUOJELUTEHTÄVÄT ovat 1.1.2016 siirtyneet P-SKTT ky:n Ympäristöterveyslautakunnalle
Ympäristönsuojelumääräykset (pdf)
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut (pdf)

JÄTEVESIEN KÄSITTELY:
Jätevesitiedote 3.4.2017 (pdf)
Puuceeopas (pdf)

Jätevesiopas (pdf)
Olemassa olevista jätevesijärjestelmistä tehtävä selvityslomake (word), joka säilytetään kiinteistöllä. Selvityslomake esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

Rakentamisilmoitus 1.7.2014 lähtien

Rakennustöistä on ilmoitettava verohallinnolle 1.7.2014 alkaen. Todistus koskee kotitalouksia/yksityishenkilöitä, joiden on annettava tietoja rakentamisesta verottajalle.
Anna verohallinnolle rakentamisilmoitus kaikista rakennusluvan alaisista töistä, jos niiden loppukatselmus on 1.7.2014 tai sen jälkeen. Ilmoita tiedot ennen loppukatselmusta. Kun olet ilmoittanut tiedot, saat postitse todistuksen. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle.
Verohallinnon lomakkeet ja ohjeet rakentamisilmoituksen tekemiseen

Lomakkeet:

Rakennuslupahakemus (word)

Rakennushankeilmoitus RH1 (pdf)

Asuinhuoneistot RH2 (pdf)

Rakennushankeilmoituksen täyttöohjeet (pdf)

Naapurin kuuleminen (word)

Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi (word)

Maisematyölupahakemus (pdf)

Toimenpideilmoitus (pdf)

Poikkeamishakemus (word)

Rakennustyön tarkastusasiakirja (word)