Rakennusvalvonta


Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat
rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio 040 198 0998 ja
kanslisti Kari Karppinen 040 542 4085.Ympäristönsuojelutehtävät

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät tulivat osaksi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuoltoa vuodesta 2016 alkaen


Jätevesien käsittely

Olemassa olevista jätevesijärjestelmistä on tehtävä selvityslomake (word), joka säilytetään kiinteistöllä. Selvityslomake esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.


Rakentamisilmoitus 1.7.2014 lähtien

Rakennustöistä on ilmoitettava verohallinnolle 1.7.2014 alkaen. Todistus koskee kotitalouksia/yksityishenkilöitä, joiden on annettava tietoja rakentamisesta verottajalle.
Anna verohallinnolle rakentamisilmoitus kaikista rakennusluvan alaisista töistä, jos niiden loppukatselmus on 1.7.2014 tai sen jälkeen. Ilmoita tiedot ennen loppukatselmusta. Kun olet ilmoittanut tiedot, saat postitse todistuksen. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle.


Lomakkeet