Myytävät tontit

Pelkosenniemen kunnan alueella on myytävänä useita tontteja. Lisätietoa myytävistä tonteista voi kysyä tekniseltä toimistolta.

Tontit:

Kiimaselän alueen tontit sijaitsevat Pyhätunturin tunturijonon pohjoispuolella noin 8 km Pyhätunturin liikekeskuksesta. Tonteilta avautuu hieno näkymä tunturijonolle ja alueelta on hyvät yhteydet latu- ja kelkkareiteille. Alueen valaistut kaavatiet ovat kunnan ylläpitämät. Tontit löytyvät myös kunnan tonttipörssistä.

Kohkosen alueen tontit sijaitsevat noin 4 km Suvannon kylästä pohjoiseen Kohkosen altaan tuntumassa.

Malilan Rn:o 27:10 omakotitalotontti sijaitsee kirkonkylän keskustassa Kemijoen rannalla. Tontin pinta-ala on 1790 m2 ja rakennusoikeutta 447,5 krs-m2.

Hotellitontteja Pyhän ydinalueella. Alueelle saa rakentaa hotellin ja siihen liittyviä palvelutiloja sekä lomahuoneistoja. Rakennusoikeudet 10 000 m² ja 5700 m². Tontit (korttelit 404 KL-1 ja 403 KL-1) sijaitsevat Pyhätunturin liikekeskuksen alueella, laskettelurinteiden ja uuden Pyhä-express tuolihissin läheisyydessä.

Yksityisten tontteja löytyy myös kunnan tonttipörssistä.

Ota yhteyttä!

Sari Niemi
040 480 9187
sari.niemi@pelkosenniemi.fi


Omakoti- ja rivitalotontit luovutetaan pääsääntöisesti asemakaava- ja yleiskaava-alueella joko vuokraamalla tai myymällä tontinsaajan oman valinnan mukaisesti ja kunnan päättämin luovutusehdoin. Varausaika on yksi vuosi. Omakoti- ja rivitalotonttien vuokra-aika on 50 vuotta ja vuosivuokra on 5 % luovutushinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin.

Asuinkerrostalotontit myydään tai vuokrataan kunnan päättämin luovutusehdoin. Varausaika on yksi vuosi. Vuokra-aika on 50–60 vuotta ja vuosivuokra on 5 % tontin luovutushinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin.

Loma-asuntotontit myydään kunnan päättämin luovutusehdoin. Varausaika on yksi vuosi.

Teollisuustontit luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla kunnan päättämin luovutusehdoin. Varausaika on yksi vuosi. Vuokra-aika on 30–50 vuotta ja vuosivuokra on 5 % tontin luovutushinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin.

Liiketontit luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla kunnan päättämin luovutusehdoin. Varausaika on yksi vuosi. Vuokra-aika on 30–50 vuotta ja vuosivuokra on 5 % tontin luovutushinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin.

Muut tontit tai rakennuspaikat luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla kunnan päättämin luovutusehdoin. Varausaika on yksi vuosi. Vuokra-aika on 10 – 50 vuotta ja vuosivuokra on 5 % tontin / rakennuspaikan arvosta sidottuna elinkustannusindeksiin.

Asema- ja yleiskaavan mukaisia puistoja ja reittiverkoston tarvitsemia alueita ei myydä. Em. alueista voidaan tehdä lyhytaikaisia vuokrasopimuksia, mutta siten että alueen kaavallinen maankäyttö ei häiriinny. Kunta pyrkii hankkimaan yleisiä alueita omistukseensa tarpeidensa mukaan. Metsä- ja maatalousalueet, joita kunta ei tarvitse, myydään tarjousten perusteella käyvällä hinnalla. Nämä päätetään erikseen kunnan hallintosäännön mukaisesti. Tonteille joille hinnat on määritelty, varausmaksuna peritään tontin/rakennuspaikan vuosivuokra 5 % ja se on ehtona varauksen vahvistamiselle. Varausmaksu hyvitetään hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.