Vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavan muutoksen vireilletulo tilalla Kotitunturi 1:396
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.9.-21.10.2019
Kuulutus 19.9.2019 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Asemakaava ja asemakaavan muutos Vitsa-aavantiellä Kortelammen ympäristössä

Kaavaehdotus nähtävillä 03.08. – 03.09.2018

Kuulutus 02.08.2018 (pdf)

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Luontoselvitys (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Asemakaavan laatiminen tilalla Soutajankorpi 79:3
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 6.7.- 6.8.2018
Kuulutus 5.7.2018
Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys

Asemakaavan muuttaminen Kirkkotien ja Koulutien välisellä aluella (Kirkonkylän keskusta)
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma nähtävillä 11.2. – 13.3.2015
Kuulutus 11.2.2015
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muuttaminen Soutajan rinnealueella tilalla Rakka 5:20
Kaavaehdotus nähtävillä 22.8. – 23.9.2013
Kuulutus 22.8.2013
Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Luontoselvitys selostus
Luontoselvitys kartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin osa-alueella B (ns. Noitatunturin alue)
Kaavaehdotus nähtävillä 10.5. – 10.6.2009
Kuulutus 07.05.2009
Aluesuunnitelma
Kaavakartta
Kaavaselostus
Selvitys matkailullisesta strategiasta
Mitoitus- ja vuodepaikkalaskelma
Natura tarveharkinta
Liikenneselvitys
Luonto- ja maisemaselvitys
Vesihuoltoselvitys
Erityisalueiden yleisselvitys
Rakentamisen vaiheistus ja rakentamistehokkuus
Rakennustapaohjeet
Havainnekuvia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma