Vireillä olevat asemakaavat


Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturissa perherinteiden alueella
Ns. Allianssin asemakaavan muutos
Kaavaehdotus nähtävillä 30.10.-30.11.2020

Asemakaavan muuttaminen korttelissa 370 (Pyhätunturin liikekeskuksen alue)
Vireilletulo ja valmisteluvaiheen nähtävilläolo 11.9.-12.10.2020
Kuulutus 10.9.2020
Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma


Asemakaavan muuttaminen tilalla Kotitunturi 1:396
Kaavaehdotus nähtävillä 26.6.-27.7.2020
Kuulutus 25.6.2020
Kaavakartta
Kaavanlaatijan vastineet
Kaavaselostus


Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen ns. Kirkkotien alue
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 29.5.-29.6.2020
Kuulutus 28.5.2020
Kaavaluonnos
Kaavaselostusluonnos
Luontoselvitys
Kulttuuriympäristöselvitys
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Asemakaavan muuttaminen tilalla Kortekangas 2:196
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 1.5.-1.6.2020
Kuulutus 30.4.2020
Kaavakartta vaihtoehto 1
Kaavakartta vaihtoehto 2
Kaavaselostus
Seurantalomake
Luontoselvitys
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Asemakaavan laatiminen tilalla Soutajankorpi 79:3
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 6.7.- 6.8.2018
Kuulutus 5.7.2018
Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys


Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin osa-alueella B (ns. Noitatunturin alue)
Kaavaehdotus nähtävillä 10.5. – 10.6.2009
Kuulutus 07.05.2009
Aluesuunnitelma
Kaavakartta
Kaavaselostus
Selvitys matkailullisesta strategiasta
Mitoitus- ja vuodepaikkalaskelma
Natura tarveharkinta
Liikenneselvitys
Luonto- ja maisemaselvitys
Vesihuoltoselvitys
Erityisalueiden yleisselvitys
Rakentamisen vaiheistus ja rakentamistehokkuus
Rakennustapaohjeet
Havainnekuvia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma