Vireillä olevat asemakaavat


Pyhätunturin liikekeskuksen asemakaavan muutos korttelissa 370 tontilla 3

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 19.1.-20.2.2023

Lohirinne asemakaavan muutos
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 8.12.2022-7.1.2023


Rantasoutajan asemakaavan muutos
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 22.9.-21.10.2022


Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin liikekeskuksen korttelissa 370 tontilla 3
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 22.9.-21.10.2022


Lohirinne asemakaavan muutos
Vireilletulon nähtävilläolo 30.6.-29.7.2022


Rantasoutajan asemakaavan muutos
Vireilletulon nähtävilläolo 23.6.-22.7.2022


Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin liikekeskuksen korttelissa 370 tontilla 3
Vireilletulon nähtävilläolo 23.6.-22.7.2022


Asemakaavan muutos Kortekangas 2 Pyhätunturin matkailualue
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 23.6.-22.7.2022


Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin Perherinteen alueella
Kaavaehdotus nähtävillä 7.4.-6.5.2022


Asemakaavan muuttaminen Pyhäjärven Kiimaselän kortteleissa 707 ja 709
Kaavaehdotus nähtävillä 18.3.-19.4.2022


Asemakaavan muutos Kortekangas 2 Pyhätunturin matkailualue
Vireilletulon nähtävilläolo 4.3.-4.4.2022


Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin perherinteen alueella
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 19.11.-20.12.2021


Asemakaavoitukseen liittyviä kuulutuksia 9.9.2021


Kirkkotien asemakaavan muutos Pelkosenniemen kirkonkylällä
Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä 25.6.-26.7.2021


Asemakaavan muuttaminen Kiimaselän alueella kortteleissa 707 ja 709
Vireilletulon nähtävilläolo 23.4.-24.5.2021


Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin osa-alueella B (ns. Noitatunturin alue)
Kaavaehdotus nähtävillä 10.5. – 10.6.2009
Kuulutus 07.05.2009
Aluesuunnitelma
Kaavakartta
Kaavaselostus
Selvitys matkailullisesta strategiasta
Mitoitus- ja vuodepaikkalaskelma
Natura tarveharkinta
Liikenneselvitys
Luonto- ja maisemaselvitys
Vesihuoltoselvitys
Erityisalueiden yleisselvitys
Rakentamisen vaiheistus ja rakentamistehokkuus
Rakennustapaohjeet
Havainnekuvia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma