Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii järjestöjen ohella ikäihmisten näkemysten esillä pitäjänä kunnassa. Vanhusneuvosto on kunnan alueella asuvien ikäihmisten ja heitä edustavien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen neuvoa-antava yhteistyöelin.

Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vanhusten elämiseen ja suoriutumiseen. Vanhusneuvosto ei voi käsitellä yksittäisiä tapauksia.

Vanhusneuvoston jäsenet toimikaudella 2017-2021

Varsinaiset jäsenet:
Oinas Marja-Liisa, puheenjohtaja
Perälä Maisa
Honkanen Heikki
Lehtola Hilkka
Dickman Vesa-Pekka

Kostamo Annika, kunnanhallituksen edustaja

Poikajärvi Päivi, sihteeri

Varajäsenet:
Pelkonen Kirsti
Kulpakko Aino

Toimintakertomukset ym:
Toimintasääntö 28.11.2017
Toimintakertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2018
Toimintakertomus 2018
Toimintasuunnitelma 2019
Toimintakertomus 2019
Toimintasuunnitelma 2020