Vanhusneuvosto


Vanhusneuvosto toimii järjestöjen ohella ikäihmisten näkemysten esillä pitäjänä kunnassa. Vanhusneuvosto on kunnan alueella asuvien ikäihmisten ja heitä edustavien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen neuvoa-antava yhteistyöelin.

Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vanhusten elämiseen ja suoriutumiseen. Vanhusneuvosto ei voi käsitellä yksittäisiä tapauksia.


Vanhusneuvoston jäsenet toimikaudella 2021-2025

Varsinaiset jäsenet:
Oinas Marja-Liisa
Rautiainen Pentti
Honkanen Heikki
Tallavaara Marja-Sisko
Dickman Vesa-Pekka
Kulpakko Aino

Honkanen Heikki, kunnanhallituksen edustaja

Sihteerinä toimii kunnan sosiaaliohjaaja

Varajäsenet:
Lehtola Hilkka
Hildén Antero


Toimintasuunnitelma

Toimintakertomus