Kuljetuspalvelut / VPL


Kul­je­tus­pal­ve­lu­ja jär­jes­tet­täes­sä vai­kea­vam­mai­se­na pi­de­tään hen­ki­löä, jol­la on eri­tyi­siä vai­keuk­sia liik­ku­mi­ses­sa ja jo­ka ei vam­man­sa tai sai­rau­ten­sa vuok­si voi käyt­tää jul­ki­sia jouk­ko­vä­li­nei­tä il­man koh­tuut­to­man suu­ria vai­keuk­sia.

Vammaispalvelulain perusteella kunnan järjestämään kuljetuspalveluun on oikeus vaikeavammaisella kuntalaisella. Vammaispalvelulain perusteella kuljetuspalvelua myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa Pelkosenniemen kunnan ja lähikuntien (Kemijärvi ja Sodankylä) alueella. Matkat on tarkoitettu asiointi- ja virkistyskäyttöön, eikä niitä ole tarkoitus käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin, joiden korvaus maksetaan muun lainsäädännön (Kela, vakuutusyhtiöt) perusteella.

Matkoista maksetaan linja-autotaksan mukainen omavastuu.
Myönteisen päätöksen saaneille toimitetaan maksukortti, jolla kunnan osuus taksimatkasta kuitataan.


Hakemus

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveyskeskuslääkärin todistus.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474

Sosiaalipalvelusihteeri
Päivi Poikajärvi puh. 040 578 0590