Kotona asumisen tukipalvelut / VPL


Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. (THL)


Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Kunta korvaa vammaispalvelulain, määrärahojen ja harkinnan perusteella vaikeavammaiselle henkilölle osittain tai kokonaan kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.


Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammaisille henkilöille korvataan asunnon välttämättömien muutostöiden kustannuksia vammaispalvelulain perusteella. Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voidaan myöntää vain vaikeavammaisen henkilön vakituiseen asuntoon. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat kohtuulliset rakennustyöt, esimerkiksi ovien leventäminen ja luiskien rakentaminen.

Kiinteästi asuntoon asennettavat välineet ja laitteet ovat vammaispalvelulain mukaan korvattavia, silloin kun asiakkaan vamma tai sairaus edellyttää niiden hankkimista. Kunta voi kohtuullisten kustannusten korvaamisen sijasta antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käyttöön.

Korvauksia voi hakea kunnan vammaispalveluista joko muutostöiden jälkeen (6 kk kuluessa) tai asiakas voi olla yhteydessä kuntaan jo muutostöiden suunnitteluvaiheessa.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474