Vammaispalvelut


Vammaispalvelujen tavoitteena on taata vammaisille henkilöille edellytykset elää mielekästä elämää kotona tai kodinomaisesti asuen sekä toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteena on lisäksi ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain perusteella voidaan myöntää mm. seuraavia palveluja: kuljetuspalvelut, vaikeavammaisten palveluasuminen, henkilökohtainen apu, työ- ja päivätoiminta sekä asunnon muutostöiden tukeminen ja asunnon varustaminen tarvittavin apuvälinein. Muita tukikeinoja ovat omaishoidon tuki, vaikeasti kuulo-, näkö- ja puhevammaisille henkilöille myönnettävä taloudellinen tuki tulkin käytön kustannuksiin sekä sopeutumisvalmennus.

Kehitysvammahuollon tehtävänä on tarjota kehitysvammalain mukaisia palveluita kehitysvammaisille asiakkaille.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474