Vammaisneuvosto


Vammaisneuvosto toimii järjestöjen ohella vammaisten kuntalaisten näkemysten esillä pitäjänä kunnassa. Vammaisneuvosto on vammaisten henkilöiden ja heidän järjestöjen sekä kunnan hallinnon edustajien neuvoa-antava yhteistyöelin.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämiseen ja suoriutumiseen. Vammaisneuvosto ei voi käsitellä yksittäisiä tapauksia.


Vammaisneuvoston jäsenet toimikaudella 2021-

Laatikainen Marja-Leena
Tallavaara Airi
Pasma Jutta
Suopanki Leif
Arvola Paavo

Taipola Piia, kunnanhallituksen edustaja

Sihteerinä toimii kunnan hyvinvointi- ja viestintäkoordinaattori

Varajäsenet:
Raaterova Marko
Hildén Arto


Toimintasuunnitelmat

Toimintakertomus


Linkkejä