Vammaisneuvosto


Vammaisneuvosto toimii järjestöjen ohella vammaisten kuntalaisten näkemysten esillä pitäjänä kunnassa. Vammaisneuvosto on vammaisten henkilöiden ja heidän järjestöjen sekä kunnan hallinnon edustajien neuvoa-antava yhteistyöelin.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämiseen ja suoriutumiseen. Vammaisneuvosto ei voi käsitellä yksittäisiä tapauksia.


Vammaisneuvoston jäsenet toimikaudella 2019-2021

Kulpakko Aino, puheenjohtaja
Suopanki Leif, varapuheenjohtaja
Raaterova Marko
Laatikainen Marja-Leena
Jaakkola Helena
Myllys Marja-Terttu
Oikarinen Antti, kunnanhallituksen edustaja

Uuniemi Paula, sihteeri

Varajäsenet:
Tallavaara Airi
Oikarinen Antti


Toimintasuunnitelma

Toimintakertomus


Linkkejä