Työpaja Syke


Työpaja SYKE on Pelkosenniemen kunnan järjestämää työtoimintaa. Pajan työvoiman rungon muodostavat palkkatuella palkatut työtekijät. Heidän kanssaan työskentelevät kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevat henkilöt. Asiakkaita ohjataan työkokeiluun myös kunnan muille osastoille, kuten tekniseen toimeen, päiväkodille ja Palvelukoti Onnelaan.

Työpajan henkilöstömäärä vaihtelee suuresti, yleensä vahvuus on 2-5 henkilöä. Henkilöstö ohjautuu työpajalle yhdessä TE-palveluiden kanssa tehtävien työttömien aktivointisuunnitelmien kautta.

Työpajalla keskitytään ensisijaisesti auttamaan kotona asuvia ikäihmisiä , pilkkomalla ja kantamalla polttopuut, sekä tekemällä lumityöt. Kesällä leikataan nurmikot ja tehdään pienimuotoisia puutarhatöitä sekä haravoidaan lehtiä. Ikääntyviä pyritään auttamaan myös pienissä korjaustöissä ja apua vaativissa muissa ongelmatilanteissa. Työtä tehdään kiinteässä yhteistyössä kunnan kotipalvelun kanssa ja kohteita valittaessa työt ikäihmisten parissa ovat ensisijalla.

Tilauksesta avustetaan esim. muutoissa kirkonkylän alueella. Myös kauempana asuvien kiinteistönomistajien mökeistä ja muista rakennuksista sekä pihoista huolehditaan etenkin kesäaikaan.

Työpajan tehtävänä ovat myös kunnan liikuntapaikkojen hoito ja kiinteistöhuollon avustavat tehtävät. Talvella työllistää varsinkin jääkiekkokaukalon hoito. Liikuntapaikoista huolehtiminen on lasten ja nuorten sekä koko yhteisön hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeätä. Syke osallistuu myös kunnan mittavan tuli- ja taukopaikkaverkoston huoltoon ja ylläpitoon.


Käyntiosoite

Työpaja Syke
Sodankyläntie 16
98500 Pelkosenniemi

Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
puh. 040 532 0474

Työpajaohjaaja
puh. 040 8378 225