Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille. Palvelu on asiakkaalle maksuton. Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käymässä hallitsemattomaksi hoitaa ja kun laskujaan ja velkojaan ei niiden erääntyessä pysty hoitamaan.

Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuu on siirtynyt oikeus- ja edunvalvontapiireille uuden talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (813/2017) tullessa voimaan 1.1.2019. Vuoden 2019 alusta lähtien palvelua tuottavat oikeusaputoimistot, minkä lisäksi oikeusapu- ja edunvalvontapiirit voivat ostaa palveluita kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Lakimuutoksen myötä talous- ja velkaneuvonnan ohjaus ja valvonta siirtyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastolta oikeusministeriölle. Talous- ja velkaneuvonnan tehtävään ja sisältöön ei ole tulossa muutoksia.

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postiosoite: Veteraanikatu 5, K6, 90130 Oulu

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Kari Hietala, p. 029 56 61441, kari.hietala@oikeus.fi

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta.html