Talous- ja velkaneuvonta


Talous- ja velkaneuvonnan palvelut on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille. Palvelu on asiakkaalle maksuton. Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käymässä hallitsemattomaksi hoitaa ja kun laskujaan ja velkojaan ei niiden erääntyessä pysty hoitamaan.

Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuu on siirtynyt oikeus- ja edunvalvontapiireille uuden talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (813/2017) tullessa voimaan 1.1.2019. Vuoden 2019 alusta lähtien palvelua tuottavat oikeusaputoimistot, minkä lisäksi oikeusapu- ja edunvalvontapiirit voivat ostaa palveluita kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Lakimuutoksen myötä talous- ja velkaneuvonnan ohjaus ja valvonta siirtyvät Kilpailu- ja kuluttajavirastolta oikeusministeriölle. Talous- ja velkaneuvonnan tehtävään ja sisältöön ei ole tulossa muutoksia.


Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja sen sähköpostiosoite on 1.1.2019 alkaen:

Lapin oikeusaputoimisto
s-posti: lappi.velkaneuvonta@oikeus.fi
puh. 029 566 1567
Talous- ja velkaneuvonnan puhelinpalvelu ma-pe klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00.