Työllistymistä tukevat palvelut


Työttömälle työnhakijalle voidaan laatia TE-palveluissa tai TYP:issä suunnitelma, jossa sovitaan esim. työkokeilusta tai palkkatuetusta työstä.


Työkokeilu

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työkokeilun kesto vaihtelee asiakkaan tilanteen ja työkokeilun tavoitteiden mukaan.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi silloin, kun henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa. Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.


Palkkatuki

Palkkatuetussa työllistämisessä työnantaja voi saada palkkatukea, kun hän palkkaa työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Työllistymistä voivat vaikeuttaa mm. pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-palvelut arvioivat kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja avoimille työmarkkinoille työllistymistä. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapauskohtaisesti.

Palkkatukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen, mutta ei enää vuorotteluvapaansijaisen palkkaamiseen. Myös osa-aikainen työsuhde voi tulla kysymykseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474