Toimeentulotuki


Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja on aina viimesijainen etuus. Viimesijaisuus edellyttää hakijan antamaa selvitystä siitä, ettei hän voi saada toimeentuloaan esimerkiksi ansiotyöllä, yritystoiminnalla tai muista tuloista tai varoista.

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelaan 1.1.2017 alkaen.

Hakemuslomakkeen saat myös kunnanviraston aulasta, Asiointipisteestä.

Postita hakemuksesi osoitteeseen
Kela, PL 90, 90056 KELA

tai jätä hakemus Asiointipisteen palveluneuvojalle.

Perustoimeentulotuen säännöllinen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Jos maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se maksetaan päätöksenteon yhteydessä.

Lisätietoja

Kelan palvelunumero 020 692 207


Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen Pelkosenniemen kunnasta.
Jos sinulla on sellaisia menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunta voi myöntää harkintansa mukaan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Päätöksenteko edellyttää ensin perustoimeentulotuen hakemista Kelasta, joten tee Kelaan hakemus.

Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi ja liitteet kunnan käsiteltäväksi.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää sellaisiin sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea.

Palauta lomake hakemuksessa mainittujen liitteiden kanssa:
Pelkosenniemen kunta / sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474

Sosiaalipalvelusihteeri
040 578 0590

Toimeentulotukilaskurilla voit arvioida mahdollisuutesi saada toimeentulotuen perusosaa.
Linkki siirtää kunnan verkkosivuilta www.virtu.fi –verkkopalveluun, joka on luotettava ja tietoturvallinen palvelu. Verkkopalvelua ylläpitää Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus yhdessä Lapin kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa.