Kuntouttava työtoiminta


Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja kehittämisestä.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn sekä vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta, joka tuli voimaan vuonna 2001. Lain keskeisenä ajatuksena on tiivis yhteistyö kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) kesken.

Lain piiriin kuuluu työtön:

  • alle 25-vuotias, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 180 päivää viimeisen vuoden aikana, työttömyyspäivärahaa 500 päivältä tai toimeentulotukea pääasiallisena tulona viimeisen neljän kuukauden ajan.
  •  yli 25-vuotias, joka on saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 500 päivää, 500 päivän työttömyysrahakauden jälkeen työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai toimeentulotukea pääasiallisena tulona viimeiset 12 kuukautta.

Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aktivointisuunnitelmassa. Se laaditaan yhdessä asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja työvoimaneuvojan kanssa. Mikäli aktivointisuunnitelmaa tehdessä ei työvoimahallinnolla tai asiakkaalla ole mitään suunnitelmaa (työ, työvoimapoliittinen toimenpide tai koulutus) toteutumassa kolmen kuukauden sisällä, on kunnan tarjottava kuntouttavaa työtoimintaa ja asiakkaan on otettava se vastaan (velvoittavuus karenssin uhalla).

Kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään 3-24 kuukauden sopimuksella 1-4 päivänä viikossa 4-8 tuntia päivässä. Työtoiminta ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa, joten se ei kartuta työttömyysturvan työssäoloehtoa. Työtoiminnan ajalta työmarkkinatuki maksetaan ilman tarveharkintaa ja/tai toimeentulotuki sekä 9 € verotonta päivittäistä toimintarahaa osallistumispäiviltä. Kunta korvaa matkakustannukset halvimman mahdollisen matkustustavan mukaisesti.

Pelkosenniemen kunnassa kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan Työpaja Sykkeellä ja kunnan eri toimipisteissä.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474