Sosiaaliasiamies


Neuvonta ti klo 12-15 ja ke-to klo 10-13, puh. 050 341 5244
Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliasiamiehet
Heino, Jarno
Sointula, Maija-Kaisa

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja):

Postiosoite:
Merikratos / sosiaaliasiamies
Pohjoisrinteentie 4,
21410 Lieto

”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.”


Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

 • Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon asiakkaana.
 • Haluat neuvoja sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.
 • Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.
 • Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.
 • Olet tyytymätön sosiaalihuollon työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
 • Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon päätöksiä tai sopimuksia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 §)

 • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
 • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
 • Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.
 • Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.