Perhetyö


Perhetyö on ennaltaehkäisevää sekä sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaista avohuollon palvelua. Ennaltaehkäisevä perhetyö on perheelle maksutonta, eikä edellytä sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyötä tehdään yhteistyössä mm. neuvolan ja kotipalvelun kanssa.

Perhetyön tarkoituksena on auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa ja lasten huolenpidossa. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla perheen omia voimavaroja.

Perhetyötä tarjotaan ostopalveluna.