Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus


Vanhemmat voivat sopia lastenvalvojan luona avio- tai avoerotilanteessa lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta. Kyse on vanhempien välisestä sopimuksesta. Lastenvalvoja ohjaa ja auttaa vanhempia sopimuksen tekemisessä. Sopimuksen tarkoituksena on turvata lapsen etu ja läheiset suhteet molempiin vanhempiin. Lapsia koskevissa asioissa sovinnon löytäminen on tärkeää. Sovinto vähentää vanhempien välisiä ristiriitoja ja on siten lapsen edun mukaista. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, he voivat viedä asian tuomioistuimen päätettäväksi.

Vanhemmat voivat sopia yhteis- tai yksinhuoltajuudesta. Huollosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatusta kummaltakin vanhemmalta sekä oikeus tavata molempia vanhempia.

Vanhempien tulee eron jälkeen ratkaista se, kumman vanhemman luona lapsi jatkossa asuu. Tälle sopimukselle pohjautuvat sekä tapaamissopimus että elatussopimus. Lapsella on kuitenkin lain mukaan oikeus tavata ja pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474