Isyyden selvittäminen


Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin. Lapsi saa isän joko vanhempien avioliiton tai isyyden vahvistamisen kautta. Lapsen isyys voidaan vahvistaa joko vapaaehtoisella tunnustamisella tai oikeuden päätöksellä.

Uuden isyyslain myötä 1.1.2016 alkaen isä voi tunnustaa lapsen jo raskauden aikana äitiysneuvolassa terveydenhoitajan luona. Lapsen syntymän jälkeen isyyden tunnustaminen tapahtuu lastenvalvojan luona. Isyyden vahvistaa maistraatti. Jos isä ei tunnusta isyyttään, äiti voi nostaa kanteen isyyden vahvistamiseksi.

Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsella on samat oikeudet kuin avioliitossa syntyneellä lapsella. Hänellä on oikeus mm. periä isänsä ja saada isänsä sukunimi sekä elatusta isältään.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474