Elatusasiat


Alaikäisellä lapsella on oikeus vanhempiensa elatukseen, mikäli hän ei elätä itseään työllään tai omaisuudellaan. Elatusvelvollisuus on molemmilla vanhemmilla. Elatusapu lasketaan lapsen elatustarpeen ja vanhempien keskinäisen elatuskyvyn mukaan.

Elatusturvalla tarkoitetaan lapsen elatuksen varmistamista siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Elatusturva pitää sisällään elatusavun ja elatustuen. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselleen elatusapua. Aviottoman lapsen synnyttyä isyyden vahvistamisen jälkeen tai erotilanteessa vanhemmat voivat sopia keskenään lapsen elatuksen jaosta. Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli sopimus on lapsen edun mukainen. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavusta, voi lähivanhempi hakea lapsen puolesta elatusapuratkaisua käräjäoikeudelta.

Kela maksaa lapselle elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen. Tukea voidaan maksaa myös silloin, jos elatusapua ei ole lainkaan vahvistettu elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn johdosta tai kun avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Elatustukea voi myös saada sillä perusteella, että elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi. Elatustukea haetaan Kansaneläkelaitokselta, joka perii elatusvelvolliselta maksamatta jääneet elatusavut myöhemmin pois.

Elatustuen hakemiseen Kansaneläkelaitokselta tarvitset voimassa olevan, kunnassa vahvistetun elatussopimuksen tai oikeuden päätöksen elatusavusta sekä tositteen maksamatta jääneestä elatusavusta. Lisätietoja saat elatustuen maksua hoitavalta kansaneläkelaitokselta tai sosiaalijohtajalta.

Vahvistettua elatusapumaksua voidaan myöhemmin muuttaa, jos lapsen tai vanhempien olosuhteet muuttuvat ratkaisevasti.


Lisätietoja

Elatustukiasiat / Kela, lapsiperheiden palvelunumerosta
020 692 206

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474


Elatusapulaskuri

Elatusapulaskurin avulla voit arvioida minkä suuruinen elatusapu voisi teidän tapauksessanne olla.

Linkki siirtää kunnan verkkosivuilta www.virtu.fi –verkkopalveluun, joka on luotettava ja tietoturvallinen palvelu. Verkkopalvelua ylläpitää Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus yhdessä Lapin kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa.