Lastensuojelu


Lastensuojelu on kunnan lakisääteinen tehtävä, jolla pyritään turvaamaan lapsille ja nuorille turvallinen lapsuus. Lastensuojelu on ensisijaisesti lasten suojelua, joka on koko kunnan ja kaikkien aikuisten yhteinen tehtävä. Lasten suojelu perustuu lapsen kansainvälisesti tunnustettuihin oikeuksiin, joita ovat etusija erityiseen suojeluun, oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Lastensuojelu on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä sekä lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu sisältää yleisen lasten hyvinvoinnin edistämisen, joka kohdistuu kasvuoloihin vaikuttamiseen sekä lasten ja huoltajien tukemiseen peruspalveluiden keinoin. Lapsiperheiden peruspalveluihin kuuluvat mm. päivähoitopalvelut, koulu, kotipalvelun tuki, perheen tuki toimeentulo-ongelmissa, vanhemmille tarjottavat riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä riittävän ja lapsiperheelle sopivan asumisen varmistaminen.

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on aina suunnitelmallista lapsen ja perheen tukemista sekä vaikuttamista lapsen kasvuoloihin vaarantaviin tekijöihin. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin (417/2007), joka tuli voimaan vuoden 2008 alussa.


Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus on se keino, jolla voit tuoda esille huolesi jonkun lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojelulaki § 25 velvoittaa tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos huoli lapsesta syntyy mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja uskonnolliset yhteisöjen toimijalle sekä näiden toimialueiden luottamustointa hoitavalle henkilölle. Ilmoitusvelvollisuus koskee tietoa, jonka tehtävää hoitava henkilö on työssään saanut.

Kuka tahansa henkilö, esimerkiksi naapuri tai omainen, voi tehdä lastensuojeluilmoituksen, jos hänelle syntyy huoli lapsesta, tämän kasvuoloista, käytöksestä tai kehittymisestä. Ilmoituksen voi tässä tapauksessa tehdä myös nimettömänä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sosiaalijohtajalle virka-aikaan. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti. Mikäli huoli lapsesta on välitön, tulee hätätilanteesta ilmoittaa hätäkeskukseen, josta virka-ajan ulkopuolella otetaan tarvittaessa yhteyttä Itä-Lapin sosiaalipäivystykseen.

Kunnan sosiaalipäivystys toimii myös lastensuojelupäivystyksenä.

Täytä, tulosta ja toimita sosiaalitoimeen: Pelkosenniemen kunta / sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474