Lapsiperheiden kotipalvelu


Lapsiperheiden kotipalvelu tukee perheitä, jotka tarvitsevat apua arjesta selviytymiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja konkreettista tukea lasten- ja kodinhoitoon. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen kotipalveluun kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista.

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tilapäisinä tai säännöllisinä käynteinä.


Asiakasmaksut

Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään (käyntejä enintään 3 kuukaudessa)

alle 2 tuntia15 € / kerta
2-4 tuntia25 € / kerta
4-6 tuntia35 € / kerta
yli 6 tuntia45 € / kerta

Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun maksu lasketaan asiakkaille, jotka saavat kotipalvelua neljä (4) kertaa tai enemmän kuukaudessa. kts. Ikääntyneiden kotipalvelu.


Lisätietoja

Kotipalvelu
puh. 040 746 3159 (arkisin 8-20, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 7-20)

Kotipalvelun esimies
sairaanhoitaja Anita Lindqvist puh. 0400 406 481 (arkisin 8-16)

sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474