Tehostettu palveluasuminen


Palvelukoti Onnela on 24-paikkainen Pelkosenniemen kunnan asumisyksikkö, joka on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille kuntalaisille, jotka eivät enää pärjää omassa kodissa sairauksien tai ikääntymisen mukanaan tuomien toimintarajoitteiden vuoksi. Onnelassa on kaksi osastoa, Jokitörmä ja Metsäpirtti.

Vakituisia asukaspaikkoja on 23. Lisäksi käytössä on yksi huone intervallijaksoa tai omaishoidon lomitusta varten.

Onnela on palvelukoti, jossa asukkaat asuvat yhden tai kahden hengen huoneissa vuokralla. Ruoka- ja hoitopalvelut järjestetään asukkaalle tämän tarpeiden mukaisesti. Henkilökuntaa on paikalla auttamassa ympäri vuorokauden.


Hakeminen Onnelaan

Onnelaan haetaan kirjallisella hakemuksella

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi tai
Pelkosenniemen kunta / Palvelukoti, Turjalantie 2, 98500 Pelkosenniemi.

Vakituisten vuokrahuoneiden lisäksi Onnela tarjoaa tarvittaessa lyhytaikaista intervallihoitoa sekä omaishoitajan vapaan lomitusta. Intervallihoidon vuorokausihinta on 40 € / henkilö. Omaishoitajan vapaiden aikana järjestettävän hoidon hinta on 11,60 € / hoitovuorokausi. 


Palvelukoti Onnela

Palveluasumisen maksut

Hoitopalvelumaksut määräytyvät asukkaan tulojen ja varallisuuden perusteella.
Huoneenvuokra määräytyy asunnon neliöiden perusteella.
Lääkehoidon kustannuksista asukas vastaa itse.

Vuokraan ja palvelumaksuihin on mahdollista hakea Kansaneläkelaitokselta eläkkeensaajan asumistukea  sekä eläkkeensaajan hoitotukea.  

Onnelassa järjestetään kerran kuukaudessa, kesäaika pois lukien, kaikille kunnan ikäihmisille tarkoitettu palvelupäivä. Se pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden toisena tai kolmantena keskiviikkona. Lisätietoja palvelupäivän ohjelmasta saat palvelukodin hoitajien numerosta puh. 040 761 3306 ja 040 759 8403.  Tiedustelut yhteiskuljetusmahdollisuudesta puh. 040 761 3306 ja 040 759 8403.

Koronatilanteen vuoksi palvelupäivää ei tällä hetkellä järjestetä.


Lisätietoja

Palvelukodin johtaja
Anita Lindqvist puh. 040 040 6481

Jokitörmä
puh. 040 761 3306 (vanha puoli)

Metsäpirtti
puh. 040 759 8403 (uusi puoli)

Sosiaalipalvelusihteeri
puh. 040 578 0590 tai 040 746 3429