Omaishoito


Omaishoidon tuki on lakisääteinen kunnan palvelu, joka myönnetään tietyissä tapauksissa kotona omaistaan hoitavalle. Omaishoidon tuki sisältää taloudellisen tuen sekä hoitoa tukevia palveluja. Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti ja se myönnetään kotikäynnin sekä hoitotyön määrän ja laadun perusteella tehtävän arvioinnin perusteella. Omaishoitoa tukevista palveluista sekä omaishoitajan lomista sovitaan hoitosuunnitelmassa.

Omaishoidon tuki maksetaan tukikuukauden viimeisenä pankkipäivänä ja tuesta peritään vero. Omaishoitajat eivät ole työsuhteessa kuntaan, mutta heidät on vakuutettu tapaturman varalta kunnan toimesta.


Omaishoidon tuki -hakemus

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.


Omaishoidon vapaat

Omaishoitajilla on oikeus kahdesta kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. Omaishoidon vapaiden ajaksi voi omaishoidettavalle hankkia hoitopaikan Palvelukoti Onnelasta tai ikäihmisten perhehoidosta. Hoito voidaan järjestää myös sijaisomaishoitajan avulla. Kunta ja sijaisomaishoitaja tekevät sopimuksen sijaisomaishoitajan toimimisesta.

Omaishoitajan vapaiden aikana järjestettävän hoidon hinta on 11,40 € / hoitovuorokausi. Omaishoitajan tulee itse hakea hoitopaikka sekä ilmoittaa pidetyistä omaishoidon vapaapäivistä sosiaalipalvelusihteerille puh. 040 578 0590.

Omaishoidon vapaapäivien aikana järjestettävä hoitopaikka varataan arkisin 8-16 välillä:
Palvelukoti Onnela, Johtaja Anita Lindqvist puh. 040 040 6481
Kotipalvelu puh. 040 746 3159 (arkisin 8-20, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 7-20)


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474

Ma. sosiaaliohjaaja
Sanna Ijäs puh. 040 593 8172

Sosiaalipalvelusihteeri
puh. 040 578 0590