Kuljetuspalvelut/SHL


Sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen kuljetuspalvelu on harkintaan, määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen perustuva tukipalvelu.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vähävaraisille, pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille kotona asuville pelkosenniemeläisille, joiden bruttotulot ovat alle 1 230 euroa kuukaudessa. Pariskunnan yhteen laskettu bruttotuloraja on 2 055 euroa kuukaudessa. Tuloina huomioidaan palkkatulo ja eläkkeet sekä mahdolliset vuokratulot.

Matkoja voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Pelkosenniemen kunnan alueella. Matkat on tarkoitettu asiointi- ja virkistyskäyttöön, eikä niitä ole tarkoitus käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin, joiden korvaus maksetaan muun lainsäädännön (Kela, vakuutusyhtiöt) perusteella. Hakijan on myös oltava sairauden, toimintakyvyn ja/tai asuinsijaintinsa perusteella kykenemätön käyttämään yleisiä kulkuneuvoja tai palveluliikennettä, jotka ovat SHL-kuljetuspalveluun nähden ensisijaisia kuljetuspalvelumuotoja.

Kuljetuspäätökseen vaikuttavat voimassa olevat kuljetuspalvelukriteerit sekä harkinnanvaraisuus hakijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpitämiseksi.

Matkoista maksetaan linja-autotaksan mukainen omavastuu.

SHL-kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti täyttämällä alla oleva hakemus ja tuloselvityslomake, jotka toimitetaan osoitteeseen: Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.

Myönteisen päätöksen saaneille toimitetaan maksukortti, jolla kunnan osuus taksimatkasta kuitataan.


Lisätietoja

Ma. sosiaalityöntekijä
Saija Reijo puh. 040 745 9980

Sosiaalipalvelusihteeri
Päivi Poikajärvi puh. 040 578 0590

Ma. sosiaalipalvelusihteeri
Inkeri Ponsimaa puh. 040 746 3429