Kuljetuspalvelut/SHL


Sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen kuljetuspalvelu on harkintaan, määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen perustuva tukipalvelu.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vähävaraisille, pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille kotona asuville pelkosenniemeläisille, joiden bruttotulot ovat alle 1 230 euroa kuukaudessa. Pariskunnan yhteen laskettu bruttotuloraja on 2 055 euroa kuukaudessa. Tuloina huomioidaan palkkatulo ja eläkkeet sekä mahdolliset vuokratulot.

Matkoja voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Pelkosenniemen kunnan alueella. Matkat on tarkoitettu asiointi- ja virkistyskäyttöön, eikä niitä ole tarkoitus käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin, joiden korvaus maksetaan muun lainsäädännön (Kela, vakuutusyhtiöt) perusteella. Hakijan on myös oltava sairauden, toimintakyvyn ja/tai asuinsijaintinsa perusteella kykenemätön käyttämään yleisiä kulkuneuvoja tai palveluliikennettä, jotka ovat SHL-kuljetuspalveluun nähden ensisijaisia kuljetuspalvelumuotoja.

Kuljetuspäätökseen vaikuttavat voimassa olevat kuljetuspalvelukriteerit sekä harkinnanvaraisuus hakijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpitämiseksi.

Matkoista maksetaan linja-autotaksan mukainen omavastuu.

SHL-kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti täyttämällä alla oleva hakemus ja tuloselvityslomake, jotka toimitetaan osoitteeseen: Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.

Myönteisen päätöksen saaneille toimitetaan maksukortti, jolla kunnan osuus taksimatkasta kuitataan.


Lisätietoja

Ma. sosiaalipalvelusihteeri
puh. 040 746 3429

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo 040 532 0474