Kotipalvelu


Kotipalvelu on kodinhoitajan/lähihoitajan antamaa kodissa tapahtuvaa yksilön tai perheen henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista. Palvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä.

Kotipalvelu auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • hoitotyö
  • kylvetys (suihkutus tai saunotus kotona tai palvelukodilla)
  • virkistyspalvelu (ulkoilu)
  • pyykkipalvelu

Lisäksi kotipalvelu tarjoaa tukipalveluina:

  • asiointiapua (kauppa, apteekki, pankki)
  • saattajapalvelua

Kotipalvelua annetaan asiakkaan sen hetkisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Mikäli avun tarve on säännöllistä, tehdään asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Tilapäinen kotipalvelu on satunnaista, harvemmin kuin kerran viikossa tai lyhyen määräajan annettavaa hoivaa ja hoitoa, esim. silmätippojen laittoa tai apua sairaalasta palatessa.


Kotipalvelun maksut

Kotipalvelu on maksullista. Tilapäinen apu maksaa 9,30 €/kerta.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta peritään kuukausimaksu. Jatkuvalla palvelulla tarkoitetaan säännöllisesti, vähintään kerran viikossa annettavaa palvelua. Asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa selvitetään palvelut, joita asiakas tarvitsee ja jotka hänelle voidaan antaa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan, mikäli palvelunsaajan olosuhteet muuttuvat.

Kuukausimaksu määräytyy perhekoon ja palvelutuntien mukaan siten, että maksu on maksuprosentin mukainen euromäärä tulorajan (v. 2022 598€) ylittävistä bruttokuukausituloista. Asiakkailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain mukaan.

Pelkosenniemen kunnanhallitus on hyväksynyt kotipalveluista perittävät maksut 18.1.2022 (9§)

Kotipalvelun kuukausimaksu 1.7.2021 alkaen:

Jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksu perustuu asiakkaan bruttotuloihin, palvelutuntien määrään ja perhekokoon.

Hyvinvointilautakunnan päätös 17.5.2021 § 95 Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu

Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalijohtajaan tai kotipalveluun. Sosiaalijohtaja tekee tarvittaessa kotikäynnin. Kotona asumisen tueksi on mahdollista saada myös turvapuhelin.

Kodinhoitajat/lähihoitajat ovat Pelkosenniemen kunnan sosiaalitoimen työntekijöitä ja heidän työskentelynsä on luottamuksellista.

Kotipalvelu ei tarjoa siivouspalvelua, vaan se tulee tilata Työpaja Sykkeen kautta, puh. 040 356 1775.
Siivouspalvelun hinta on yksityisasiakkaalle 10 €/tunti + matkakulut 0,55€/km.
Kunnassa on käytössä myös siivouspalveluseteli.


Lisätietoja

Kotipalvelu
puh. 040 746 3159 (ma-pe 7.30-20)

Kotipalvelun esimies
sairaanhoitaja Anita Lindqvist puh. 0400 406 481 (arkisin 8-16)

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo 040 532 0474

Työpaja Syke
puh. 040 356 1775