Kotipalvelu


Kotipalvelu on kodinhoitajan/lähihoitajan antamaa kodissa tapahtuvaa yksilön tai perheen henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista. Palvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä.

Kotipalvelu auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • hoitotyö
  • kylvetys (suihkutus tai saunotus kotona tai palvelukodilla)
  • virkistyspalvelu (ulkoilu)
  • pyykkipalvelu

Lisäksi kotipalvelu tarjoaa tukipalveluina:

  • asiointiapua (kauppa, apteekki, pankki)
  • saattajapalvelua

Kotipalvelua annetaan asiakkaan sen hetkisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Mikäli avun tarve on säännöllistä, tehdään asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Tilapäinen kotipalvelu on satunnaista, harvemmin kuin kerran viikossa tai lyhyen määräajan annettavaa hoivaa ja hoitoa, esim. silmätippojen laittoa tai apua sairaalasta palatessa.


Kotipalvelun maksut

Kotipalvelu on maksullista. Tilapäinen apu maksaa 9,30 €/kerta.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta peritään kuukausimaksu. Jatkuvalla palvelulla tarkoitetaan säännöllisesti, vähintään kerran viikossa annettavaa palvelua. Asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa selvitetään palvelut, joita asiakas tarvitsee ja jotka hänelle voidaan antaa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan, mikäli palvelunsaajan olosuhteet muuttuvat.

Kuukausimaksu määräytyy ruokakunnan koon ja käyntien mukaan siten, että maksu on maksuprosentin mukainen euromäärä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. Kuukausimaksun enimmäismaksuprosentit ja tulorajat on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa. Säännöllisen kotipalvelun osalta sosiaalitoimeen on toimitettava palvelun saajan tulo- ja omaisuustiedot, joiden perusteella tehdään erillinen maksupäätös.

Pelkosenniemen kunnan Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt 12.3.2020 (§ 22) kotihoidon maksutaulukon porrastuksen ja maksuperusteet 1.3.2020 alkaen seuraavasti:

Kotihoidon kuukausimaksun maksutaulukko

Ruokakunnan koko
Käyntikerrat/vko123456
1 x543,52,521,5
2 x1087543
3-4 x15129864
5-6 x2015121085
7-10 x25181412107
11 x352218151311
Tulorajat / kk58810841701210325462924

Kotipalvelun kuukausimaksu 1.7.2021 alkaen:

Jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksu perustuu asiakkaan bruttotuloihin, palvelutuntien määrään ja perhekokoon.

Hyvinvointilautakunnan päätös 17.5.2021 § 95 Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu

Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalijohtajaan tai kotipalveluun. Sosiaalijohtaja tekee tarvittaessa kotikäynnin. Kotona asumisen tueksi on mahdollista saada myös turvapuhelin.

Kodinhoitajat/lähihoitajat ovat Pelkosenniemen kunnan sosiaalitoimen työntekijöitä ja heidän työskentelynsä on luottamuksellista.

Kotipalvelu ei tarjoa siivouspalvelua, vaan se tulee tilata Työpaja Sykkeen kautta, puh. 040 356 1775.
Siivouspalvelun hinta on yksityisasiakkaalle 10 €/tunti + matkakulut 0,55€/km.
Kunnassa on käytössä myös siivouspalveluseteli.


Lisätietoja

Kotipalvelu
puh. 040 746 3159 (ma-pe 7.30-20)

Kotipalvelun esimies
sairaanhoitaja Anita Lindqvist puh. 0400 406 481 (arkisin 8-16)

Ma. sosiaalityöntekijä
Saija Reijo puh. 040 745 9980

Sosiaalipalvelusihteeri
Päivi Poikajärvi puh. 040 578 0590

Työpaja Syke
puh. 040 356 1775