Ikäihmisten perhehoito


Perhehoito on sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan on huolehdittava. Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona ja se perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.


Hoivaa ja huolenpitoa perheessä

Ikäihmisen perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto.
Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon vuosien ajan. Lyhytaikainen ympäri- tai osavuorokautinen perhehoito tarjoaa mm. mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon tai tukeen toipilasaikana ennen kotiutumista sairaalahoidon jälkeen.

Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää esim. omaishoitajan vapaan järjestelyissä tai vuorohoitona kotona asumista tukemassa. Lyhytaikainen perhehoito sopii myös tilanteissa, joissa ikäihminen tarvitsee tukea kuntoutumiseen sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin palaamista. Lyhytaikainen perhehoito on kestoltaan enintään 14 vuorokautta kalenterikuukaudessa. Jos se jatkuu yli 14 vuorokautta, se muuttuu pitkäaikaiseksi.

Pitkäaikainen perhehoito on toistaiseksi voimassaolevaa kestäen yli 14 vuorokautta. Se on ensisijainen vaihtoehto ikäihmisille, jotka eivät voi enää turvallisesti asua omassa kodissaan ja tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa.

Osavuorokautinen perhehoito voi olla päivä- tai yöaikaista, ja se voi toimia vaihtoehtona niissä koti- tai omaishoidon tilanteissa, joissa ympärivuorokautisen perhehoidon järjestäminen ei ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista. Osavuorokautinen perhehoito voi olla kestoltaan alle 6 h/vrk tai 6-12 h/vrk.

Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito mahdollistaa tutun ja turvallisen ympäristön tilanteissa, joissa ikäihminen ei voi tai halua lähteä pois omasta kodistaan. Tällöin perhehoito on pääsääntöisesti lyhytaikaista tai osavuorokautista. Perhehoito hoidettavan kotona on hyvä vaihtoehto kotona asumisen tukemisessa.


Perhehoidon maksut

Pitkäaikainen perhehoito tehostetun palveluasumisen maksukäytänteiden mukaan.

Lyhytaikainen perhehoito49,50 €/vrk
Osavuorokautinen hoito perhekodissa 
alle 6 h/vrk18 €
6-12h/vrk (päivä/ yö)25 €
Ikäihmisen kodissa tapahtuva perhehoito 
alle 6h/vrk12 €
6-12h/vrk19 €
Omaishoitajan vapaan ajaksi
järjestetty hoito
11,60 €/ vrk

Lisätietoja

Sosiaalityöntekijä, ikääntyneiden palvelut
puh. 040 745 9980

Sosiaalijohtaja
puh. 040 532 0474

Palvelukodin johtaja
puh. 0400 406 481

ma. sosiaalipalvelusihteeri
puh. 040 746 3429