Asiakasmaksut ja laskutus

Pelkosenniemen kunnan hyvinvointilautakunta on hyväksynyt 12.3.2020 (§ 22) kotona annettavista palveluista perittävät maksut 1.3.2020 alkaen. Maksut perustuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista annettuun asetukseen (912/1992). Ikäihmisten palveluiden laskutuksesta vastaa sosiaalipalvelusihteeri.

Kotipalvelu

Kotihoidon kuukausimaksun maksuperusteet löydät Kotipalvelu-sivulta.
Tilapäinen kotipalvelu maksaa 9,30 € / käynti.

Tukipalvelut

Asiointiapu (kauppa- ja pankkiasiat) ja saattajapalvelu 2 € / kerta.
Turvapuhelinpalvelu 25 € / kk (sis. turvapuhelimen ja gsm-lisälaitteen).
Saunotuspalvelu palvelukodilla 3 € / kerta.

Ruokahuollon maksut

Tehostetussa palveluasumisessa (Palvelukoti Onnela) 12,90 € / vuorokausi /asukas.

Tukipalveluateriat:
Lounas palvelukodilla 4,70 €
Kotiin kuljetettu lounas 5,50 €
Päivällinen palvelukodilla 4,20 €
Salaattiateria 3,40 €
Aamiainen 2,20 €
Iltapala 2,20 €
Kahvi + kahvileipä 1,80 €
Välipala 1,80 €
Vierasateria 6,50 €

Palveluseteli

Palvelusetelin arvo on 15 €. Yhdellä setelillä voi ostaa yhden tunnin siivouspalveluita.
Seteleitä myönnetään yhdelle asiakkaalle korkeintaan 2 kpl kuukaudessa.

Omaishoito

Omaishoitajan vapaiden aikana Palvelukoti Onnelassa järjestettävän hoidon hinta on 11,40 € / hoitovuorokausi.

Tehostettu palveluasuminen

Hoitopalvelumaksut määräytyvät asukkaan bruttotulojen ja varallisuuden perusteella (Sosiaaliltk 22.3.2005 § 22).
Huoneenvuokra määräytyy asunnon neliöiden perusteella.
Ateriapäivän hinta on 12,90 € / asukas / vuorokausi.
Tehostetun palveluasumisen perusmaksu on 1.1.2017 alkaen 53 € / asukas / kk.
Lääkehoidon kustannuksista asukas vastaa itse.

Lyhytaikaishoidon maksu
Tehostetussa palveluasumisyksikössä järjestettävästä lyhytaikaishoidosta peritään 25 € / vuorokausi / asukas.

Päivä- ja yöhoidon maksut
Tilapäinen päivähoito
kesto alle 5 h           peritään ateriamaksut tarjottujen aterioiden suhteessa
kesto yli 5 h             12 € / käynti
Tilapäinen yöhoito  12 € / käynti

Perhehoidon maksut

Pitkäaikainen perhehoito tehostetun palveluasumisen maksukäytänteiden mukaan.

Lyhytaikainen perhehoito 35 €/vrk
Osavuorokautinen hoito perhekodissa
alle 6 h/vrk 18 €
6-12h/vrk (päivä/ yö) 25 €
Ikäihmisen kodissa tapahtuva perhehoito
alle 6h/vrk 12 €
6-12h/vrk 19 €
Omaishoitajan vapaan ajaksi
järjestetty hoito
11,40 €/ vrk

Asiakasmaksujen muutoksenhaku ja oikaisuvaatimusohjeet

Laskutus:
Sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590

Linkit:
Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät enimmäismaksut asiakasmaksuille