Asiakasmaksut ja laskutus


Pelkosenniemen kunnan Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt 12.3.2020 § 22 kotona annettavista palveluista perittävät maksut 1.3.2020 alkaen. Maksut perustuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista annettuun asetukseen (912/1992). Ikäihmisten palveluiden laskutuksesta vastaa sosiaalipalvelusihteeri.

Kotipalvelun ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut muuttuvat uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain myötä 1. heinäkuuta 2021. Pelkosenniemen hyvinvointilautakunta on päättänyt muuttaa kotipalvelusta perittäviä maksuja ja maksuperusteita uuden lain mukaisiksi. Hyvinvointilautakunnan päätös 17.5.2021 § 95 Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu.


Kotipalvelu

Kotihoidon kuukausimaksun maksuperusteet löydät Kotipalvelu-sivulta.
Tilapäinen kotipalvelu maksaa 9,30 € / käynti.


Tukipalvelut

Asiointiapu (kauppa- ja pankkiasiat) 4 € / kerta.
Saattajapalvelu 10 € / kerta.
Turvapuhelinpalvelu 25 € / kk (sis. turvapuhelimen ja gsm-lisälaitteen).
Saunotuspalvelu palvelukodilla 5 € / kerta.


Ruokahuollon maksut

Tehostetussa palveluasumisessa (Palvelukoti Onnela) 14 € / vuorokausi /asukas.

Tukipalveluateriat:
Lounas palvelukodilla 6,50 €
Kotiin kuljetettu lounas 5,50 €
Päivällinen palvelukodilla 4,20 €
Salaattiateria 3,40 €
Aamiainen 3,30 €
Iltapala 2,20 €
Kahvi + kahvileipä 1,80 €
Välipala 1,80 €
Vierasateria 6,50 €


Palveluseteli

Palvelusetelin arvo on 15 €. Yhdellä setelillä voi ostaa yhden tunnin siivouspalveluita.
Seteleitä myönnetään yhdelle asiakkaalle korkeintaan 2 kpl kuukaudessa.


Omaishoito

Omaishoitajan vapaiden aikana Palvelukoti Onnelassa järjestettävän hoidon hinta on 11,40 € / hoitovuorokausi.


Tehostettu palveluasuminen

Hoitopalvelumaksut määräytyvät asukkaan bruttotulojen ja varallisuuden perusteella (Sosiaaliltk 22.3.2005 § 22).
Huoneenvuokra määräytyy asunnon neliöiden perusteella.
Ateriapäivän hinta on 14 € / asukas / vuorokausi.
Tehostetun palveluasumisen perusmaksu on 1.1.2017 alkaen 53 € / asukas / kk.
Lääkehoidon kustannuksista asukas vastaa itse.

Hoitopalvelumaksut 1.7.2021 alkaen:

  • Maksu määräytyy asukkaan nettotulojen mukaan
  • Tuloista tehdään laissa säädetyt vähennykset
  • Maksu on 85% näistä vähennetyistä nettokuukausituloista
  • Ateria- ja perusmaksu poistuvat

Puolison tulojen vaikutus asiakasmaksuun:

  • Jos asumispalvelua käyttävä puoliso on suurempituloinen kuin kotona asuva puoliso, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on 42,5% puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty edellä mainitut vähennykset

Hyvinvointilautakunnan päätös 17.5.2021 § 94 Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävä maksu

Lyhytaikaishoidon maksu
Tehostetussa palveluasumisyksikössä järjestettävästä lyhytaikaishoidosta peritään 40 € / vuorokausi / asukas.

Päivä- ja yöhoidon maksut
Tilapäinen päivähoito, enintään 8 h, 15 € / kerta
Tilapäinen yöhoito, 15 € / kerta


Perhehoidon maksut

Pitkäaikainen perhehoito tehostetun palveluasumisen maksukäytänteiden mukaan.

Lyhytaikainen perhehoito35 €/vrk
Osavuorokautinen hoito perhekodissa 
alle 6 h/vrk18 €
6-12h/vrk (päivä/ yö)25 €
Ikäihmisen kodissa tapahtuva perhehoito 
alle 6h/vrk12 €
6-12h/vrk19 €
Omaishoitajan vapaan ajaksi
järjestetty hoito
11,40 €/ vrk

Laskutus

Sosiaalipalvelusihteeri
puh. 040 578 0590