VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

Hyvltk 02.10.2019 § 79
Pelkosenniemen päiväkodissa otetaan käyttöön uusia
toimintatapoja, joiden tarkoituksena on helpottaa sekä lasten,
vanhempien että henkilökunnan arkea. Muutokset edesauttavat
kunnan lakisääteisten velvollisuuksien hoitamista; kuten
varhaiskasvatuslain 13 luvun mukaisen varhaiskasvatuksen
tietovarannon Vardan ajantasaisuutta, lasten tietosuojan
toteutumista, varhaiskasvatusasetuksen mukaisen
henkilöstömitoituksen toteutumista sekä työntekijöiden
työsuojelullisia oikeuksia.

Suoraan vanhempien oikeuksiin ja/tai velvollisuuksiin vaikuttavia
muutoksia ovat seuraavat:
Sähköisen asiointipalvelu Daisyn käyttö laajennetaan koskemaan
kaikki varhaiskasvatusta koskevia tapahtumia; hoitopaikan
hakemista, hoitoaikavarausten tekemistä, tulotietojan ilmoittamista ja
päiväkodin ja vanhempien välistä viestintää.

Hoitoaikavarausten tekemistä aikaistetaan maanantaihin klo 12 ja
tarkennetaan.

Pitkäaikaisista hoidontarpeen muutoksista tulee ilmoittaa hyvissä
ajoin ja sähköisesti. Muutosilmoitus on tehtävä kuukausi ennen
hoidontarpeen muuttumista ja se tulee voimaan seuraavan
kuukauden alusta. Muutokset tehdään vähintään kuukaudeksi.