Esiopetus

Eskari on etsimistä, tehtäviä ja tutkimista. Eskarissa opitaan yhteistyötä ja kaveritaitoja

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen laajuus on Opetushallituksen mukaan vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Esiopetuksen syyskausi Pelkosenniemellä alkaa 12.8.2019. Tarvittaessa esioppilaalle voi varata maksullista aamu- tai iltapäivähoitoa.

 

Esiopetus 2019-2020

syyskausi ke 12.8.2019 – pe 20.12.2019

kevätkausi ti 7.1.2020 – ke 26.5.2020.

Tervetuloa Pelkosenniemen päiväkodin eskariin syksyllä 2019.

Lisätietoja:
Johanna Suopanki, päiväkodinjohtaja, esiopettaja @pelkosenniemi.fi