Esiopetus


Eskari on etsimistä, tehtäviä ja tutkimista, liikettä ja leikkiä. Eskarissa opitaan yhteistyö- ja kaveritaitoja!

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Maksuttoman esiopetuksen laajuus on Opetushallituksen mukaan vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä. Tarvittaessa esioppilaalle voidaan varata maksullista varhaiskasvatusta esiopetuspäivän päätteeksi tai aamuun ennen esiopetuksen alkua. Eskaripäivien aikataulu ma-pe  klo 10.00-14.00.

Esiopetuksen tavoitteita on yhteistyössä vanhempien kanssa edistää ja tukea lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen vuorovaikutustaitoja ennen kouluikää.  Leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla lapsen itsetuntemus vahvistuu.

Esiopetus 2022-2023

Ilmoittautuminen Pelkosenniemen esikouluun lukuvuodeksi 2022-2023.

Ilmoittautuminen koskee vuonna 2016 syntyneet lapsia. 

Esiopetukseen sekä täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 
15.3.2022 mennessä alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Esiopetus alkaa 15.8.2022 ja esiopetusta annetaan koulun toiminta-aikoina,
ma-pe klo 10-14. Esiopetus on maksutonta.

Lisätietoja tarvittaessa,

Päiväkodin johtaja
Laura Mattanen
0407547315
laura.mattanen@pelkosenniemi.fi

Tervetuloa eskariin!