Esiopetus


Eskari on etsimistä, tehtäviä ja tutkimista, liikettä ja leikkiä. Eskarissa opitaan yhteistyö- ja kaveritaitoja!

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Maksuttoman esiopetuksen laajuus on Opetushallituksen mukaan vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä. Tarvittaessa esioppilaalle voidaan varata maksullista varhaiskasvatusta esiopetuspäivän päätteeksi tai aamuun ennen esiopetuksen alkua. Eskaripäivien aikataulu ma-pe  klo 10.00-14.00.

Esiopetuksen tavoitteita on yhteistyössä vanhempien kanssa edistää ja tukea lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen vuorovaikutustaitoja ennen kouluikää.  Leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla lapsen itsetuntemus vahvistuu.

Esiopetus 2020-2021

syyskausi  12.8.2020 –  22.12.2021

kevätkausi 7.1.2021 –  25.5.2022

Tervetuloa Pelkosenniemen päiväkodin eskariin!


Ilmoittautuminen esiopetukseen lukuvuodelle 2021-2022

On aika ilmoittaa vuonna 2015 syntyneet lapset

esiopetukseen lukuvuodeksi 2021-2022.

Ilmoittautumislomakkeita saa päiväkodilta, Koulutie 7.

Lomakkeen palautus päiväkodille 7.5.2021 mennessä.

Lisätietoja antaa vaka-ope Laura Mattanen

laura.mattanen@pelkosenniemi.fi

p. 040 754 6982


Lisätietoja

päiväkodin johtaja / hallinto- ja sivistysjohtaja
Paula Alatalo, paula.alatalo@pelkosenniemi.fi