Hyvinvointipalvelut


Pelkosenniemen kunnan hyvinvointipalveluiden vastuulle kuuluvat sivistystoimen hallinto, perusopetus 0-9 luokille, päivähoito ja varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, kirjasto ja kulttuuritoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimi ja muut opetus- ja hyvinvointipalvelut.

Hyvinvointipalvelut tarjoavat kunnan asukkaille laadukkaan ja monipuolisen opetukset sekä muut sivistystoimen palvelut paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteystyön avulla.

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimi tarjoavat kuntalaisille vapaa-ajan palveluita sekä edistävät kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Hyvinvointipalvelut

Sodankyläntie 1A, 98500 Pelkosenniemi


Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointi- ja viestintäkoordinaattori
Vilma Sydänlammi
0404839818
vilma.sydanlammi@pelkosenniemi.fi

Vapaa-ajanohjaaja
Mika Koivisto
0405156580
mika.koivisto@pelkosenniemi.fi

Etsivänuorisotyöntekijä/nuoriso-ohjaaja
Emma Kuoksa
0405142264
emma.kuoksa@pelkosenniemi.fi

Pelkosenniemen kunta
Sodankyläntie 1 A 98500 Pelkosenniemi


Koulun yhteystiedot

Pelkosenniemen koulu
Koulutie, 98500 Pelkosenniemi

Henkilökunta:
sähköposti (malli): etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

Rehtori Anne Pahkala  puh. 040 568 7630
Kanslisti, Rae Anna-Liisa puh. 040 761 8117
Kouluterveydenhoitaja puh. 040 500 3483
1-2 lk Taija Uuniemi puh. 0400 267 499
3-4 lk Janne Juuso puh. 040 182 0128
5-6 lk Anni-Mari Björk puh. 040 482 7948
Matemaattisten aineiden lehtori, Marianne Juntunen,

Äidinkielen lehtori, 9 luokan luokanvalvoja Järviaho Johanna, puh. 040 178 2166
Taito- ja taideaineiden lehtori, 8 luokan luokanvalvoja Nunnu Pennanen puh. 040 545 7652
Erityisopettaja Sannu Vuori puh. 040 352 3619
Kielten lehtori, 7 luokan luokanvalvoja Marakoulina Tatiana, puh. 040 684 0567
Koulunkäynninohjaaja Arvola Niina 040 776 3485
Koulunkäynninohjaaja Bondén Reija 040 543 1929


Päiväkodin yhteystiedot

Pelkosenniemen päiväkoti,
Koulutie, 98500
Pelkosenniemi


Päiväkodin johtaja
Laura Mattanen
0407547315
laura.mattanen@pelkosenniemi.fi


Päiväkoti/lastenhoitajat  040 754 6982